رگولاتور سوئیچینگ باک

مبدل باک یک مدار منبع تغذیه سوئیچینگ است که برای کاهش ولتاژ ورودی بدون تغییر پلاریته آن طراحی شده است. به عبارت دیگر، رگولاتور سوئیچینگ باک یک مدار کاهنده ولتاژ است که برای مثال، ولتاژ‌ ۱۲+ ولت را به ولتاژ ۵+ ولت تبدیل می‌کند.

رگولاتور باک یک مبدل DC به DC و یکی از ساده‌ترین و البته محبوب‌ترین رگولاتورهای سوئیچینگ است. در مدار این مبدل، مطابق شکل زیر یک ترانزیستور یا ماسفت یا IGBT قدرت وجود دارد.

مبدل باک

همان‌طور که در مدار شکل بالا می‌بینیم، در مبدل باک ترانزیستور سری TR1 وجود دارد که وظیفه آن کنترل ولتاژ خروجی است. مبدل باک، بسته به اینکه ترانزیستور سوئیچینگ TR1 روشن یا خاموش باشد، دو وضعیت عملکرد دارد.

وقتی ترانزیستور بایاس ON باشد، دیود D1 بایاس معکوس شده و ولتاژ ورودی VIN سبب برقراری جریان در سیم‌پیچ سلف شده و از طریق آن خازن متصل به بار را شارژ می‌کند. وقتی جریان از سلف می‌گذرد، یک نیروی محرکه الکتریکی معکوس (Back-EMF) تولید می‌کند که طبق قانون فارادی تا زمانی که به یک حالت ماندگار برسد با عبور جریان مخالف است.

هنگامی که ترانزیستور خاموش می‌شود، ولتاژ ورودی مدار امیتر برای لحظه‌ای قطع خواهد شد و سبب می‌شود میدان مغناطیسی حول سلف با یک ولتاژ‌ معکوس کاهش یابد. این ولتاژ معکوس باعث می‌شود دیود بایاس مستقیم شده و انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی سلف سبب ادامه عبور جریان در جهت قبلی خواهد شد. این جریان، بار را تغذیه می‌کند و از طریق دیود به سلف بر می‌گردد.

در این حالت، تا زمانی که ترانزیستور به وضعیت هدایت برگردد، سلف، مانند یک منبع، بار را تغذیه می‌کند. همزمان، خازن نیز تخلیه می‌شود و جریان بار را تأمین خواهد کرد. ترکیب سلف و خازن یک فیلتر LC را تشکیل می‌دهد که ریپل خروجی ایجاد شده توسط سوئیچینگ ترانزیستور را حذف می‌کند.

بنابراین، وقتی ترانزیستور هدایت کند، جریان از منبع کشیده می‌شود و هنگامی که هدایت نکند، جریان توسط سلف تأمین خواهد شد. توجه کنید که جریان گذرنده از سلف باید همواره در یک جهت باشد.

از آن‌جایی که ترانزیستور به طور مداوم خاموش و روشن می‌شود، مقدار ولتاژ‌ خروجی میانگین آن را می‌توان با استفاده از پارامتری به نام «سیکل وظیفه» (Duty Cycle) یا سیکل کاری تعیین کرد. سیکل وظیفه برابر است با نسبت زمان هدایت ترانزیستور به مجموع زمان هدایت و قطع آن. اگر  ولتاژ ورودی باشد و مدت زمان روشن و خاموش بودن ترانزیستور به ترتیب،  و  باشند، بنابراین، هرچه سیکل کاری زیاد شود، ولتاژ خروجی DC میانگین منبع تغذیه سوئیچینگ نیز افزایش می‌یابد. با توجه به رابطه اخیر می‌توان دید که ولتاژ خروجی همواره از ولتاژ ورودی کوچکتر است؛ زیرا سیکل کاری همواره در مقداری کوچکتر از یک قرار دارد.

یکی از مزایای مبدل باک این است که ترکیب سلف و خازن آن سبب فیلترسازی مناسب جریان خواهد شد. در حالت ایده‌آل، مبدل باک باید در مُد سوئیچینگ پیوسته کار کند و جریان سلف هیچ‌گاه صفر نشود. اگر عناصر مدار ایده‌آل باشند، در وضعیت ON‌ سوئیچ افت ولتاژ صفر خواهد بود و بازدهی مبدل باک صد درصد است.

رگولاتور سوئیچینگ بوست

مبدل یا رگولاتور سوئیچینگ بوست نوع دیگری از منبع تغذیه سوئیچینگ است که عملکرد آن مشابه مبدل باک است، با این تفاوت که ولتاژ خروجی آن بزرگتر از ولتاژ ورودی بوده و پلاریته ولتاژ‌ ورودی را تغییر نمی‌دهد. به عبارت دیگر، مبدل بوست یک مدار رگولاتور افزاینده ولتاژ‌ است که برای مثال ولتاژ ۵+ ولت ورودی را به ۱۲+ ولت در خروجی تبدیل می‌کند.

در قسمت قبل درباره مبدل باک دیدیم که در مدار آن یک ترانزیستور به به صورت سری با ورودی قرار می‌گیرد. اما در مبدل بوست از یک ترانزیستور سوئیچینگ موازی برای کنترل ولتاژ‌ خروجی مدار استفاده می‌شود. از آن‌جایی که ترانزیستور به صورت موازی با خروجی در مدار مبدل تعبیه شده است، انرژی الکتریکی وقتی از سلف به خروجی منتقل می‌شود که ترانزیستور خاموش یا OFF‌ باشد.

شکل زیر مدار مبدل بوست را نشان می‌دهد.

مبدل بوست

در مدار مبدل بوست شکل بالا وقتی ترانزیستور کاملاً ON باشد، انرژی الکتریکی از منبع  به سلف منتقل می‌شود و از طریق ترانزیستور به منبع باز می‌گردد. در نتیجه، هیچ بخشی از جریان به بار منتقل نمی‌شود؛ زیرا در این حالت ترانزیستور اشباع شده و مانند یک اتصال کوتاه عمل می‌کند. بنابراین، جریان گذرنده از سلف زیاد می‌شود؛ زیرا یک مسیر داخلی کوتاه‌تر برای بازگشت جریان آن به منبع وجود دارد. در همین حال، دیود بایاس معکوس می‌شود، زیرا آند آن به دلیل هدایت ترانزیستور زمین شده است. در نتیجه خازن در بار تخلیه می‌شود.

وقتی ترانزیستور کاملاً OFF‌ شود، منبع ورودی از طریق سلف و دیود سری به خروجی وصل می‌شود. از آن‌جایی که در این حالت میدان سلف کاهش می‌یابد، انرژی ذخیره شده آن از طریق دیودی که اکنون بایاس مستقیم است و هدایت می‌کند به خروجی انتقال می‌یابد. در نتیجه، ولتاژ‌ القایی سلف  معکوس شده و با ولتاژ ورودی جمع می‌شود. در نتیجه، ولتاژ خروجی برابر با  خواهد بود.

جریان خازن خروجی  که برای تغذیه بار از آن استفاده می‌شود، اکنون از منبع و از طریق دیود به آن بر می‌گردد. جریانی که خازن را تغذیه می‌کند همان جریان گذرنده از دیود است و از آن‌جایی که وضعیت دیود همواره بین بایاس معکوس و مستقیم تغییر می‌کند، جریانی تغذیه کننده خازن همواره قطع و وصل می‌شود. در نتیجه، خازن خروجی باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند ولتاژ خروجی را هموار کند.

ولتاژ القایی سلف L1 به ولتاژ منبع افزوده شده و موجب عبور جریان از سلف به بار می‌گردد. ولتاژ خروجی مبدل بوست با رابطه زیر محاسبه می‌شود:

مشابه مبدل باک، ولتاژ خروجی مبدل بوست به ولتاژ ورودی و سیکل وظیفه بستگی دارد. بنابراین، با کنترل سیکل وظیفه تنظیم خروجی امکان پذیر خواهد بود. همان‌طور که می‌بینیم، اندازه ولتاژ خروجی مستقل از مقدار سلف، جریان بار و خازن خروجی است.

مبدل‌های بوست معمولاً در مدارهای خازنی مانند شارژ باتری، فلاش دوربین و… به کار می‌روند، زیرا وقتی سوئیج بسته است، خازن همه جریان بار را تأمین می‌کند.

رگولاتور سوئیچینگ باک-بوست

رگولاتور سوئیچینگ باک-بوست ترکیبی از مبدل باک و بوست است که ولتاژ‌ خروجی آن معکوس (منفی) ولتاژ ورودی است و از نظر اندازه می‌تواند بزرگتر یا کوچکتر از آن باشد. مدار پایه یک منبع تغذیه سوئیچینگ مطابق شکل زیر است.

مبدل باک-بوست

وقتی ترانزیستور  کاملاً روشن می‌شود، ولتاژ سلف برابر با ولتاژ منبع تغذیه ورودی خواهد بود. در این حالت، جریانی از بار خروجی عبور نخواهد کرد، زیرا دیود  بایاس معکوس شده است. هنگامی که ترانزیستور کاملاً خاموش گردد، دیود بایاس مستقیم شده و انرژی که قبلاً در سلف ذخیره شده بود به بار منتقل می‌شود.

به عبارت دیگر، وقتی ترانزیستور ON باشد، انرژی از منبع DC به بار منتقل می‌شود و وقتی OFF شود انرژی سلف به بار منتقل خواهد شد. بنابراین، در حالتی که ترانزیستور OFF است، ولتاژ بار برابر با ولتاژ سلف خواهد بود. در نتیجه، ولتاژ‌ خروجی معکوس می‌تواند بزرگتر یا کوچکتر و یا مساوی با اندازه ولتاژ‌ منبع DC ورودی باشد. برای مثال، یک مبدل باک-بوست مثبت به منفی می‌تواند مثلاً ۵ ولت را به ۱۲- ولت و یا ۱۲ ولت را به ۵- ولت تبدیل کند.

ولتاژ خروجی حالت ماندگار رگولاتور سوئیچینگ باک-بوست به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نام این مبدل هم از این موضوع بر می‌آید که اندازه ولتاژ‌ خروجی آن می‌تواند بزرگتر (مانند مبدل بوست) یا کوچکتر (مانند مبدل باک) از اندازه ولتاژ منبع ورودی باشد. البته پلاریته ولتاژ خروجی برعکس پلاریته ولتاژ ورودی است.

جمع‌بندی

منابع تغذیه سوئیچینگ مدرن از سوئیچ‌های حالت جامد برای تبدیل ولتاژ ورودی DC تنظیم نشده به یک ولتاژ‌ خروجی DC هموار و پایدار با سطوح مختلف بهره می‌برند. منبع ورودی می‌تواند ولتاژ DC یک باتری یا صفحه خورشیدی و یا ولتاژ یکسو شده یک منبع AC باشد که با استفاده از یک پل دیودی با فیلترهای خازنی مناسب یکسو شده است.

در بسیاری از کاربردهای کنترل توان، ترانزیستور قدرت MOSFET یا IGFET در مُد سوئیچینگ خود کار می‌کند و سرعت بالا خاموش و روشن می‌شود. مزیت اصلی در این مورد این است که بازده توان بسیار بالا خواهد بود، زیرا ترانزیستور یا کاملاً روشن است و هدایت می‌کند (اشباع است) یا کاملاً خاموش است (قطع است).

چند نوع مبدل DC/DC مختلف وجود دارد که سه نوع مهم و پرکاربرد آن‌ها مبدل‌ها یا رگولاتورهای سوئیچینگ باک، بوست و باک-بوست هستند. این سه توپولوژی غیرایزوله هستند، یعنی در ولتاژ ورودی و خروجی آن‌ها یک نقطه مشترک زمین وجود دارد.

تنظیم ولتاژ خروجی با کنترل درصد زمان روشن بودن ترانزیستور سوئیچینگ نسبت به مجموع روشن و خاموش بودن آن در یک دوره تناوب انجام می‌شود. این نسبتِ زمان روشن بودن ترانزیستور به مجموع زمان روشن و خاموش بودن، سیکل کاری یا سیکل وظیفه نامیده می‌شود. با تغییر سیکل وظیفه می‌توان ولتاژ خروجی مبدل را کنترل کرد.

با استفاده از یک سلف و یک دیود در کنار سوئیچ‌های حالت جامدِ سریع با قابلیت سوئیچینگ در فرکانس‌های چند کیلوهرتز در طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ، می‌توان اندازه و وزن مدار را به طور قابل توجهی کاهش داد. دلیل این کاهش هزینه و وزن این است که از ترانسفورماتوهای کاهنده یا افزاینده در مدار استفاده نمی‌شود. البته اگر نیاز باشد بین ترمینال‌های ورودی و خروجی جداسازی و ایزولاسیون انجام دهیم، باید قبل از مبدل یک ترانسفوماتور تعبیه کنیم.

دو پیکربندی محبوب و رایج منابع تغذیه سوئیچینگ، مبدل‌های باک و بوست هستند. مبدل باک نوعی منبع تغذیه سوئیچینگ است که انرژی الکتریکی را از یک سطح ولتاژ مشخص به سطح ولتاژی پایین‌تر تبدیل می‌کند. در مبدل باک یک ترانزیستور به صورت سری با منبع ورودی قرار گرفته است. ولتاژ‌ خروجی مبدل باک همیشه کمتر از ولتاژ‌ ورودی آن است. مبدل بوست یک منبع تغذیه سوئیچینگ است و به گونه‌ای طراحی شده که انرژی الکتریکی را از یک سطح ولتاژ‌ معین به سطح ولتاژ بالاتری تبدیل می‌کند. در مبدل بوست یک ترانزیستور وجود دارد که به صورت موازی با ورودی در مدار قرار می‌گیرد. در مبدل بوست، ولتاژ خروجی همواره بزرگتر از ولتاژ ورودی است.

در خروجی مبدل‌ها یک خازن بسیار بزرگ برای هموارسازی ولتاژ وجود دارد که با اعمال سوئیچینگ ترانزیستور سبب تولید یک ولتاژ‌ ثابت و پایدار در خروجی می‌شود.