KPS L-type

سری KPS با طراحی قدرتمند مبتنی بر کنترلر دیجیتال و قابل تطبیق با طیف وسیعی از نیاز تجهیزات صنعتی هستند. امکان تنظیم ولتاژ و جریان خروجی در بازه‌ای وسیع، بصورت دستی یا از طریق پروتکل‌های صنعتی Modbus و UART و امکان نمایش پارامترهای متعدد بر روی پنل کاربری و یا HMI خارجی، موجب کاربری حرفه‌ای و ساده از این محصولات شده است. رفع خودکار خطاهای بوجود آمده و خروج از شرایط حفاظتی تشخیص داده شده، از دیگر مزایای این منابع تغذیه جریان مستقیم است. همچنین قابلیت ایجاد آبشارهای سری یا موازی شده از این منابع تغذیه برای دستیابی به ولتاژ، جریان و توان بیشتر، ویژگی‌ متمایز کننده این محصولات به شمار می‌آید.

مشخصات محصول

 • 24 ماه ضمانت
 • برخوردار از نمایشگر LCD
 • دارای ولوم‌های تنظیم سریع ولتاژ و جریان
 • قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه وسیع (CV/CC mode)
 • استفاده از کنترلر پروگرام شده بر روی پردازنده قدرتمند شرکت ST
 • خنک سازی Air Cooling / - دارای پایه لاستیکی برای قرارگیری بر سطوح مختلف
 • نمایش پارامترها، پیام‌های خطا و وضعیت عملکرد بر روی LCD و نشانگرهای LED
 • دارای حفاظت های Over temp./Short circuit/Over current/ Under volt./ Over volt.
Model No. Power Output Voltage Voltage Adj. Range Output Current CC mode

Adj. range

Input Voltage range Active
PFC
KPS-120L-35 1200W 35V 3V ~ 37V 35A 1A-35A 190 ~ 245VAC

/50-60Hz

Yes
KPS-120L-60 60V 4V ~ 62V 20A 1A-20A
KPS-120L-125 125V 4V ~ 130V 10A 1A-10A
KPS-120L-200 200V 10V ~ 210V 6A 1A-6A
KPS-80L-35 800W 35V 3V ~ 37V 23A 1A-23A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

No
KPS-80L-60 60V 4V ~ 62V 14A 1A-14A
KPS-80L-125 125V 4V ~ 130V 6.5A 1A-6.5A
KPS-80L-200 200V 10V ~ 210V 4A 1A-4A

KPS V-type

سری KPS با طراحی قدرتمند مبتنی بر کنترلر دیجیتال و قابل تطبیق با طیف وسیعی از نیاز تجهیزات صنعتی هستند. امکان تنظیم ولتاژ و جریان خروجی در بازه‌ای وسیع، بصورت دستی یا از طریق پروتکل‌های صنعتی Modbus و UART و امکان نمایش پارامترهای متعدد بر روی پنل کاربری و یا HMI خارجی، موجب کاربری حرفه‌ای و ساده از این محصولات شده است. رفع خودکار خطاهای بوجود آمده و خروج از شرایط حفاظتی تشخیص داده شده، از دیگر مزایای این منابع تغذیه جریان مستقیم است. همچنین قابلیت ایجاد آبشارهای سری یا موازی شده از این منابع تغذیه برای دستیابی به ولتاژ، جریان و توان بیشتر، ویژگی‌ متمایز کننده این محصولات به شمار می‌آید.

مشخصات محصول

 • 24 ماه ضمانت
 • منوی کاربری برای تنظیم پارامترها
 • خنک سازی Air Cooling
 • دارای پایه لاستیکی برای قرارگیری بر سطوح مختلف
 • قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه وسیع (CV/CC mode)
 • استفاده از کنترلر پروگرام شده بر روی پردازنده قدرتمند شرکت ST
 • نمایش پارامترها، پیام‌های خطا و وضعیت عملکرد بر روی LCD و نشانگرهای LED -
 • دارای حفاظت های Over temp./Short circuit/Over current/ Under volt./ Over volt
Model No. Power Output Voltage Voltage Adj. Range Output Current CC mode

Adj. range

Input Voltage range Active
PFC
KPS-150V-48 1500W 48V 6V ~ 50V 30A 3A-30A 200 ~ 245VAC

/50-60Hz

R
KPS-150V-36 36V 4V ~ 38V 40A 3A-40A
KPS-150V-24 24V 4V ~ 26V 58A 3A-58A
KPS-150V-12 12V 3V ~ 15V 100A 3A-100A
KPS-120V-48 1200W 48V 6V ~ 50V 24A 3A-24A 190 ~ 245VAC

/50-60Hz

R
KPS-120V-36 36V 4V ~ 38V 32A 3A-32A
KPS-120V-24 24V 4V ~ 26V 47A 3A-47A
KPS-120V-12 12V 3V ~ 15V 80A 3A-80A
KPS-100V-48 1000W 48V 6V ~ 50V 20A 3A-20A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

T
KPS-100V-36 36V 4V ~ 38V 27A 3A-27A
KPS-100V-24 24V 4V ~ 26V 39A 3A-39A
KPS-100V-12 12V 3V ~ 15V 67A 3A-67A
KPS-80V-48 800W 48V 6V ~ 50V 16A 3A-16A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

T
KPS-80V-36 36V 4V ~ 38V 21A 3A-21A
KPS-80V-24 24V 4V ~ 26V 31A 3A-31A
KPS-80V-12 12V 3V ~ 15V 54A 3A-54A

KPS P-type

سری KPS با طراحی قدرتمند مبتنی بر کنترلر دیجیتال و قابل تطبیق با طیف وسیعی از نیاز تجهیزات صنعتی هستند. امکان تنظیم ولتاژ و جریان خروجی در بازه‌ای وسیع، بصورت دستی یا از طریق پروتکل‌های صنعتی Modbus و UART و امکان نمایش پارامترهای متعدد بر روی پنل کاربری و یا HMI خارجی، موجب کاربری حرفه‌ای و ساده از این محصولات شده است.

مشخصات محصول

 • 24 ماه ضمانت
 • خنک سازی Air Cooling
 • قرائت و تنظیم پارامترها توسط رابط UART
 • استفاده از کنترلر پروگرام شده بر روی ریزپردازنده قدرتمند شرکت ST
 • دارای دو عدد ولوم برای تنظیم ولتاژ و جریان در بازه وسیع (CV/CC mode)
 • امکان نصب در تابلوها و رک‌های صنعتی / نشانگر LED جهت نمایش کارکرد
 • دارای حفاظت‌های Over temp./Short circuit/Over current/ Under volt./ Over volt
Model No. Power Output Voltage Voltage Adj. Range Output Current CC mode

Adj. range

Input Voltage range
KPS-60P-48 600W 48V 6V ~ 50V 12A 2A-12A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

KPS-60P-36 36V 4V ~ 38V 16A 3A-16A
KPS-60P-24 24V 4V ~ 26V 23A 3A-23A
KPS-60P-12 12V 3V ~ 15V 40A 3A-40A
KPS-60P-48 500W 48V 6V ~ 50V 10A 2A-10A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

KPS-60P-36 36V 4V ~ 38V 13A 2A-13A
KPS-60P-24 24V 4V ~ 26V 21A 3A-21A
KPS-60P-12 12V 3V ~ 15V 33A 3A-33A
KPS-40P-48 400W 48V 6V ~ 50V 8A 2A-8A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

KPS-40P-36 36V 4V ~ 38V 11A 2A-11A
KPS-40P-24 24V 4V ~ 26V 16A 3A-16A
KPS-40P-12 12V 3V ~ 15V 27A 3A-15A
KPS-30P-48 300W 48V 6V ~ 50V 6A 1A-6A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

KPS-30P-36 36V 4V ~ 38V 8A 2A-8A
KPS-30P-24 24V 4V ~ 26V 12A 2A-12A
KPS-30P-12 12V 3V ~ 15V 20A 3A-20A
KPS-30P-5 5V 2V ~ 6V 50A 3A-50A

KPS R-type

سری KPS با طراحی قدرتمند مبتنی بر کنترلر دیجیتال و قابل تطبیق با طیف وسیعی از نیاز تجهیزات صنعتی هستند. امکان تنظیم ولتاژ و جریان خروجی در بازه‌ای وسیع، بصورت دستی یا از طریق پروتکل‌های صنعتی Modbus و UART و امکان نمایش پارامترهای متعدد بر روی پنل کاربری و یا HMI خارجی، موجب کاربری حرفه‌ای و ساده از این محصولات شده است.

مشخصات محصول

 • 24 ماه ضمانت
 • خنک سازی Air Cooling
 • امکان نصب در تابلوها و رک‌های صنعتی
 • قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه وسیع (CV/CC mode)
 • قرائت و تنظیم پارامترها توسط پورت UART و یا پروتکل Modbus
 • استفاده از کنترلر پروگرام شده بر روی پردازنده قدرتمند شرکت ST
 • نمایش پارامترها، پیام‌های خطا و وضعیت عملکرد بر روی LCD و نشانگرهای LED
 • دارای حفاظت‌های Over temp./Short circuit/Over current/ Under volt./ Over volt.
Model No. Power Output Voltage Voltage Adj. Range Output Current CC mode

Adj. rang

Input Voltage range Active
PFC
KPS-150R-48 1500W 48V 6V ~ 50V 30A 3A-30A 200 ~ 245VAC

/50-60Hz

Yes
KPS-150R-36 36V 4V ~ 38V 40A 3A-40A
KPS-150R-24 24V 4V ~ 26V 58A 3A-58A
KPS-150R-12 12V 3V ~ 15V 100A 3A-100A
KPS-120R-48 1200W 48V 6V ~ 50V 24A 3A-24A 190 ~ 245VAC

/50-60Hz

Yes
KPS-120R-36 36V 4V ~ 38V 32A 3A-32A
KPS-120R-24 24V 4V ~ 26V 47A 3A-47A
KPS-120R-12 12V 3V ~ 15V 80A 3A-80A
KPS-100R-48 1000W 48V 6V ~ 50V 20A 3A-20A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

No
KPS-100R-36 36V 4V ~ 38V 27A 3A-27A
KPS-100R-24 24V 4V ~ 26V 39A 3A-39A
KPS-100R-12 12V 3V ~ 15V 67A 3A-67A
KPS-80R-48 800W 48V 6V ~ 50V 16A 3A-16A 210 ~ 240VAC

/50-60Hz

No
KPS-80R-36 36V 4V ~ 38V 21A 3A-21A
KPS-80R-24 24V 4V ~ 26V 31A 3A-31A
KPS-80R-12 12V 3V ~ 15V 54A 3A-54A

FPS M-type & K-type

منابع تغذیه سوئیچینگ سری FPS قابلیت تامین توان مداوم در ولتاژهای ثابت را دارند. این محصولات با پایداری زیاد، در گستره وسیعی از توان عرضه می‌گردند و منطبق با نیاز های متعدد صنعتی در زمینه های اتوماسیون، روشنایی و مخابرات هستند. نمایش وضعیت کاری و سطوح ولتاژی بر روی نشانگرهای LED، موجب اطمینان کاربر از عملکرد محصولات این سری در حین کار می‌گردد.

مشخصات محصول

 • 6 ماه گارانتی تعویض و 24 ماه ضمانت
 • خنک سازی Air Cooling
 • امکان نصب در تابلوها و رک‌های صنعتی
 • نمایش وضعیت عملکرد بر نشانگر LED
 • برخوردار از قابلیت Remote sense built-in (فقط در دسته M)
 • قابلیت تنظیم ولتاژ در +-10% از خروجی نامی بوسیله پتانسیومتر (Fine Tuning)
 • دارای حفاظت‌های Over temp./Short circuit/Over current/ Over Load/ Over volt.
Model No. Power Output Voltage Output Current efficiency Input Voltage range Dimension

W*L*H

FPS-60M-48 600W 48V 12.5A 88% 115/230VAC

(50-60Hz)

 

127*247*63.5 (mm)

 

FPS-60M-36 36V 16.6A 87%
FPS-60M-24 24V 25A 87%
FPS-60M-12 12V 50A 83%
FPS-60M-5 5V 100A 78%
FPS-45M-48 450W 48V 9.4A 88%
FPS-45M-36 36V 12.5A 86%
FPS-45M-24 24V 18.8A 86%
FPS-45M-12 12V 37.5A 83%
FPS-45M-5 5V 75A 78%
FPS-30K-48 300W 48V 6.5A 87% 210 ~ 240VAC

(50-60Hz)

115*220*66

(mm)

FPS-30K-36 36V 8.5A 87%
FPS-30K-24 24V 12.5A 86%
FPS-30K-12 12V 25A 86%
FPS-30K-5 5V 60A 78%

FPS A-type

منابع تغذیه سوئیچینگ سری FPS قابلیت تامین توان مداوم در ولتاژهای ثابت را دارند. این محصولات با پایداری زیاد، در گستره وسیعی از توان عرضه می‌گردند و منطبق با نیاز های متعدد صنعتی در زمینه های اتوماسیون، روشنایی و مخابرات هستند. نمایش وضعیت کاری و سطوح ولتاژی بر روی نشانگرهای LED، موجب اطمینان کاربر از عملکرد محصولات این سری در حین کار می‌گردد.

مشخصات محصول

 • 24 ماه ضمانت
 • خنک سازی Air Cooling
 • نمایش پارامترهای ولتاژ و جریان، خطا و وضعیت عملکرد
 • استفاده از توپولوژی قدرتمند رزونانسی برای پایداری و بازده بالاتر
 • امکان افزودن کانکتورهای خروجی کوچک برای استفاده در مدارات جانبی
 • قدرتمند برای راه اندازی بارهایی با جریان بسیار بالا (همچون استارت خودرو و لیفتراک)
 • دارای حفاظت‌های Over temp./Short circuit/Over current/ Under volt./ Over volt.
Model No. Power Output Voltage Output Current efficiency Input Voltage range Dimension

W*L*H

FPS-170A-12 1700W 12V 140A 93% 200 ~ 240VAC

/50-60Hz

 

220*180*80 (mm)
FPS-340A-12 3400W 280A 92% 280*240*95

(mm)

FPS-500A-12 5000W 420A 90% 420*260*95

(mm)

FPS-650A-12 6500W 550A 90% 280*240*240

(mm)

LPS S-type

منابع تغذیه آزمایشگاهی کاربردهای متعددی در زمینه طراحی، عیب‌یابی و تعمیر تجهیزات الکتریکی دارند. سری LPS در ولتاژهای مختلف پاسخگوی این نیاز کاربران است. محصولات این سری با کنترل دقیق و نمایش ولتاژ و جریان در عین اقتصادی بودن، خروجی مورد نیاز برای انواع کاربردها را فراهم می‌آورد.

مشخصات محصول

 • 12 ماه ضمانت
 • قیمت مناسب و اقتصادی
 • خنک سازی Air Cooling
 • مقاوم در برابر Short circuit/Over current
 • برخوردار از نمایشگر 7segment و نشانگرهای LED
 • دارای ولوم‌های High precision برای تنظیم ولتاژ و جریان
 • استفاده از طبقه خطی در خروجی برای افزایش دقت و حذف ریپل
 • قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه کامل (CV/CC mode Full range)
Model No. Output Voltage Output Current Parity Input Voltage range Dimension

W*L*H

LPS-25S3 0 ~ 25V 3A Single 210 ~ 230VAC

/50-60Hz

175*205*65 (mm)
LPS-35S3 0 ~ 35V 3A Single
LPS-35S5 0 ~ 35V 5A Single
LPS-60S5 0 ~ 60V 5A Single
LPS-125S2 0 ~ 125V 2A Single
LPS-200S1.5 0 ~ 200V 1.5A Single
LPS-35D5 0 ~ 35V 5A Double 260*220*80 (mm)
LPS-60D5 0 ~ 60V 5A Double
LPS-35T5 0 ~ 35V

(70V in series)

5A
(10A in parallel)
Tracking

(series/parallel)

LPS-60T5 0 ~ 60V

(120V in series)

5A

(10A in parallel)

Tracking

(series/parallel)

LPS D-type & T-type

منابع تغذیه آزمایشگاهی کاربردهای متعددی در زمینه طراحی، عیب‌یابی و تعمیر تجهیزات الکتریکی دارند. سری LPS در ولتاژهای مختلف پاسخگوی این نیاز کاربران است. محصولات این سری با کنترل دقیق و نمایش ولتاژ و جریان در عین اقتصادی بودن، خروجی مورد نیاز برای انواع کاربردها را فراهم می‌آورد.

مشخصات محصول

 • 12 ماه ضمانت
 • قیمت مناسب و اقتصادی
 • خنک سازی Air Cooling
 • مقاوم در برابر Short circuit/Over current
 • برخوردار از نمایشگر 7segment و نشانگرهای LED
 • دارای ولوم‌های High precision برای تنظیم ولتاژ و جریان
 • استفاده از طبقه خطی در خروجی برای افزایش دقت و حذف ریپل
 • قابلیت تنظیم ولتاژ و جریان در بازه کامل (CV/CC mode Full range)
Model No. Output Voltage Output Current Parity Input Voltage range Dimension

W*L*H

LPS-25S3 0 ~ 25V 3A Single 210 ~ 230VAC

/50-60Hz

175*205*65 (mm)
LPS-35S3 0 ~ 35V 3A Single
LPS-35S5 0 ~ 35V 5A Single
LPS-60S5 0 ~ 60V 5A Single
LPS-125S2 0 ~ 125V 2A Single
LPS-200S1.5 0 ~ 200V 1.5A Single
LPS-35D5 0 ~ 35V 5A Double 260*220*80 (mm)
LPS-60D5 0 ~ 60V 5A Double
LPS-35T5 0 ~ 35V

(70V in series)

5A
(10A in parallel)
Tracking

(series/parallel)

LPS-60T5 0 ~ 60V

(120V in series)

5A

(10A in parallel)

Tracking

(series/parallel)

Scroll To Top