پروژه منبع تغذیه ضد آب با سه خروجی ایزوله

به سفارش شرکت مهندسی حسگر­های هوشمند پارس (محپا)، منبع تغذیه ضد آب با سه خروجی ایزوله از یکدیگر با ولتاژ های 24+، 12+ و 12- ولت که توان...

ادامه مطلب